Neciklopediju:General disclaimer

Izvor: Neciklopediju
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Neciklopedija se potpuno bezuvjetno odriče svih odgovornosti koje bi mogla, tj. koje bi trebalo da ima.


(članak 1.)

Sve što je moguće da vidite ili pročitate na sajtu, a što je moguće da će vas pogoditi, uvjrediti ili zaprepastiti, nije s takvom namerom postavljeno na stranice Neciklopedije, već je to samo plod vašeg afektivnog odnosa prema datom sadržaju, a za koji ste verovatno stekli dispoziciju u Vašem ranom detinjstvu. Stupanj uvrjedljivosti od strane sadržaja Neciklopedije najviše zavisi od dužine dojenja i specifičnih nagradi i/ili kazni koje su Vam roditelji upućivali prilikom defekacije. Ovo je potvrđeno od strane veterinarskog instituta za ispitivanje emocionalne inteligencije, na uzorku od 254 grla krupne stoke, ali se smatra da se dobijeni rezultati ne razlikuju značajno od rezultata koji bi se postigli ispitivanjem ljudske vrste na nivou značajnosti od 0,01. Iz čega neminovno slijedi da sadržaj na ovom sajtu sam po sebi nije ni dobar, ni loš; ni dopadljiv, ni uvredljiv; već ga Vaše mišljenje čini takvim. Te, stoga, Neciklopedija ne podleže bilo kakvoj krivičnoj, a još manje moralnoj odgovornosti, za sadržaje koji se nalaze na njenim stranicama.

(članak 2.)

Također, ako se izuzme član 1. kao nevažeći, Neciklopedija je i dalje oslobođena odgovornosti za sadržaje na svojim stranicama, iz razloga što date sadržaje unose osobe koje su same, dakle individualno, zakonski lišene odgovornosti kao neuračunljive iz varijabilnih razloga, te dalje iz toga nužno slijedi da je i sama Neciklopedija kao cjelina lišena iste. Svaki član Neciklopedije, da bi mogao pristupiti pisanju članaka na sajtu, dužan je da administrativnoj upravi Neciklopedije u roku od 2 dana nakon registracije, priloži dve fotokopije uverenja o svom psihotičnom stanju (ovjerene od strane ustanove za neuspele pokušaje zaštite mentalnog zdravlja), i izjavu da je barem jednom osuđivan sa potpisima dvojice svjedoka takođe valjane reputacije.